Author: Magnus MacHale-Gunnarsson

Historiens tio bästa tillnamn

Tillnamn är inte helt ovanligt i historien. Oftast, men inte alltid gäller det kungligheter. Eftersom tillnamnen inte är officiella är gränsen till smek- och öknamn oklar. Namnen kan också delas ut på ett språk och sedan översättas på olika sätt till andra språk, vilket, i kombination med att ord ändrar betydelse över tid, ibland ger […]

Kscript in Visual Studio Code (VSC)

Kotlin was created and is developed by JetBrains, a company that sells a development software called IntelliJ. That is the natural tool for writing kotlin programs. But for people who do not want to pay the licens for IntelliJ, or who wants a tool with smaller memory footprint, or who uses many different languages, Microsoft’s […]

Scroll to top